Seminar CVII

Istoric – Seminarul nr. 107 – Suceava
  • Seminar Lions Quest în Bucovina !
  • 15 profesori care predau la şcolile gimnaziale din localităţile Păltinoasa şi Pârteştii de Sus – judeţul Suceava au participat în perioada 12-14 martie a.c. la seminarul Lions Quest – Abilități pentru adolescenţă, organizat online, cu ajutorul platformei ZOOM, ȋn parteneriat cu Casa Corpului Didactic Suceava şi Clubul Lions Suceava – formator acreditat Lions Quest fiind Lion Alina IOSEP.
  • Cercetările științifice arată că dezvoltarea abilităților socio-emoționale le permite copiilor/tinerilor să se integreze în grup, să își ducă la îndeplinire sarcinile, să facă față provocărilor apărute și să își formeze o personalitate armonioasă.
  • Programul Lions Quest ne ȋnvață cum să organizăm activitățile de ȋnvătare ȋncât acestea să conducă la creșterea capacității de concentrare a atenției, dezvoltarea motivației pentru învățare, stabilirea de relații potrivite, atât cu ceilalți copii cât și cu adulții, raportarea în mod potrivit la regulile stabilite la nivelul grupului;
  • Profesorii participanți la seminar au ȋnvățat, prin activități practice, cum ȋşi pot ajuta elevii să-și descopere propriul „euˮ, să își cunoască și să își gestioneze emoțiile, să interacționeze armonios cu ceilalți, să rezolve conflicte. De asemenea, ȋn cadrul seminarului Lions Quest profesorii au învăţat cum să ȋşȋ ȋncurajeze elevii să se exprime, să analizeze diferite situații, să folosească jocurile de rol și poveștile terapeutice pentru a-i ajuta să-și clădească abilitățile socio-emoționale necesare pe tot parcursul vieții;
  • Mulțumim pentru sprijinul acordat, directorilor şcolilor gimnaziale din localităţile Păltinoasa şi Pârteştii de Sus – judeţul Suceava, prof. Elena Manuela DAVID - directorul Casei Corpului Didactic Suceava, membrilor Clubului Lions Suceava – presedinte Ioan TAŞCĂ şi nu în ultimul rând, Alinei IOSEP – formator acrediat Lions Quest. Marin Florin ILIES CD – Lions Quest România
  • Data: 12 - 14 martie 2021;
Delimiter
Alte seminarii Lions Quest
Delimiter