Seminar CXXXV

Istoric – Seminarul nr. 135 – SG Iosif Moldovan – Arad
  • La Arad, s-a încheiat azi, seminarul Lions Quest-Abilităţi pentru dezvoltare, la care au participat profesorii pentru învăţământul primar de la Ṣcoala Gimnazială „Iosif Moldovan".
  • Participanţii la seminar s-au familiarizat cu metode pedagogice moderne care ajută elevii să dobândească abilitățile de a-şi gestiona emoțiile și de a atinge obiective personale și colective, de a simți și de a manifesta empatie față de ceilalți, de a stabili și de a menține relații de sprijin și de lua decizii responsabile.
  • Abilitățile socio-emoţionale precum recunoașterea și gestionarea emoțiilor, a fi un bun prieten, a controla impulsurile, a comunica eficient și a lucra cu ceilalți sunt de neprețuit pentru adulţii de mâine.
  • De asemenea, în cadrul seminarului, profesorii şi-au împărtăşit experienţa pedagogică privind parteneriatele autentice școală-familie-comunitate, pentru a stabili medii și experiențe de învățare care includ relații de încredere și colaborare, curriculum și instruire riguroase și semnificative și evaluare continuă.
  • Mulţumim Lion Carmen Crişan pentru iniţiativă şi excelenta organizare a acestui eveniment Lions!
  • Mulţumim doamnei prof. Ramona Jula - directorul Ṣcolii Gimnaziale „Iosif Moldovan" Arad, tuturor membrilor Clubului Lions Arad 2007, lion Doina Petri - formator acreditat Lions Quest, pentru buna organizare si desfasurare a seminarului.
  • Mulţumim Lion Pompilia Szellner – Guvernatorul Districtului Lions 124 România pentru particarea la seminar şi pentru mesajul adresat participanţilor.
  • Data: 13 - 15 mai 2022.
Delimiter
Alte seminarii Lions Quest
Delimiter