Seminar CLXXI

Istoric – Seminarul nr. 171 – Nisiporești – Neamţ
  • La Nisiporeşti în judeţul Neamţ, a avut loc seminarul Lions Quest – Abilităţi pentru adolescenţă!
  • În perioada 24-26 noiembrie a.c., la Liceul Tehnologic din localitatea Nisiporești - Neamţ, 30 de profesori au participat la seminarul Lions Quest – Abilităţi pentru adolescenţă. Participanţii la seminar au descoperit modul în care învățarea socială și emoțională poate oferi cadrul coerent pentru programele în care copiii învață abilități esențiale de viață, inclusiv de prevenire a consumului de alcool, tutun şi droguri.
  • Programul de învățare socială și emoțională Lions Quest, bazat pe cercetare ştiinţifică şi dovezi, ajută la prevenirea comportamentelor riscante, printr-o strategie coordonată de dezvoltare explicită a abilităților SEL. De asemenea, programul oferă strategii de instruire care promovează SEL, integrate pe tot parcursul curriculum-ului academic. Profesorii participanţi la seminar s-au familiarizat cu metodele şi strategiile pedagogice care dezvoltă angajamente pozitive față de familie, şcoală, şi comunitate.
  • Programele Lions Quest au rezultate foarte bune: formează adulţi responsabili şi capabili să adopte o disciplină pozitivă, creează un climat securizant bazat pe încredere în sine şi în ceilalţi, promovează comunicarea asertivă şi negocierea conflictelor, oferă mai multă mulţumire, bucurie şi mai puţin stres, dezvoltă simţul echilibrului ca o resursă importantă a diminuării anxietăţii, ingrijorării, fricii şi a sentimentelor negative, ajută la o mai bună pregatire pentru viaţă, susţine exersarea abilităţii de a conştientiza emoţiile, de a întelege şi aprecia sentimentele celorlalţi, determină manifestarea unei atitudini flexibile, generoase, empatice.
  • Seminarul a fost organizat de membrii Clubului Lions Roman - președinte Elena PAL cu sprijinul doamnei prof. Cleopatra BURSUC - director al Liceului Tehnologic Nisiporești, cărora le mulţumim!
  • Mulţumim PR Lion Ionuţ CARP pentru participare şi pentru mesajul adresat participanţilor la seminar şi Lion Maria PAVELESCU – formator acreditat Lions Quest!
  • Perioada 24 - 26 noiembrie 2023
Delimiter
Alte seminarii Lions Quest
Delimiter