Seminar XXVII

Istoric – Seminarul nr.27 – Timișoara
  • Au participat 26 de profesori din Timișoara, iar la evaluare 24;
  • Curs susținut de Claudia Rosin/Free Steen - trainer acreditat;
  • Etapa a 2 pentru traineri: Florina Toader, Alina Iosep;
  • Mulțumiri pentru implicarea în organizarea seminarului Clubului Lions Diamond Timișoara, Adina Jurca - președinte, Norica Giru – organizator;
  • Mulțumiri tuturor celor care au fost implicați;
  • Data: 20-22 februarie 2017;
Lista participanților la seminar

Tabel nominal cuprinzând participanții la seminarul LQ

TIMIȘOARA 24.02 – 25.02.2017

Formator LQ – Claudia Rosin

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Unitatea de ȋnvățământ

Localitatea

1. ADUMITRESEI DIANA Grădinița P.P. Nr. 32 Timișoara
2. BĂLTEANU MONICA Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara
3. BILANIN CLAUDIA Școala Gimnaziala Banloc
4. CARP MARINELA Grădinița P.P. Nr. 23 Timișoara
5. CANTOFAN LUCIA Centrul Școlar de Educație Incluzivă Recaș
6. GAGEA DANIELA Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timișoara
7. GHICA LUMINIȚA Liceul de Arte Plastice Timișoara
8. FILIP CRISTINA Școala Gimnazială Nr. 25 Timișoara
9. GEORGESCU SIMONA Grădinița P.P. Nr. 32 Timișoara
10. HOMITCHI ILDIKO Centrul Școlar de Educație Incluzivă Recaș
11. IFRIM DOINA Școala Gimnazială Nr.21 „V. Babeș” Timișoara
12. IONESCU LILIANA Școala Gimnazială Nr.21 „V. Babeș” Timișoara
13. IVAN RODICA Școala Gimnazială Nr.21 „V. Babeș” Timișoara
14. LUCA CAMELIA Școala Gimnazială Belinț
15. ORMENIȘAN LAURA Liceul Tehnologic „ Sf. Nicolae” Deta
16. OPREAN ELENA Grădinița P.P. Nr. 32 Timișoara
17. VALCEA CRISTINA Liceul Tehnologic „ Sf. Nicolae” Deta
18. ZABLATOSCHI AURELIA Centrul Școlar de Educație Incluzivă Recaș
19. PLEȘA RAMONA Școala Gimnazială Nr.21 „V. Babeș” Timișoara
20. TODOR IONELA MARIA Școala Gimnazială Dudești noi
21. PUTNOKY LIGIA Colegiul Tehnic „E. Ungureanu” Timișoara
22. BÂRSAN ALINA Colegiul Tehnic „E. Ungureanu” Timișoara
23. MARTA FELICIA Colegiul Tehnic „E. Ungureanu” Timișoara
24. BOLEANȚU DANIELA Colegiul Tehnic „E. Ungureanu” Timișoara
25. BUZATU DANIELA Grădinița Timișoara
26. CEPEHA MIHAELA Școala Gimnazială Remetea Mare
27. TARTA MIHAELA FLORINA Timiṣoara
28. BITĂNESCU ARGENTINA Timiṣoara
29. HAMZA ALINA Timiṣoara
30. GIRU NORICA Timiṣoara
31. COLȚA ANCA Timiṣoara
32. IOSEP ALINA Timiṣoara
33. IONIȚA AMALIA Timiṣoara
Delimiter
Alte seminarii Lions Quest
Delimiter