Seminar LX

Istoric – Seminarul nr.60 – Săbăoani – Neamț
  • START : Al 60-lea seminar Lions Quest –Abilități pentru Adolescenta, organizat în România!
  • Seminarul Lions Quest - Abilitati pentru adolescenṭӑ are loc ȋn perioada 1-3 februarie a.c., in judetul Neamt, la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, localitatea Sabaoani , formator acreditat LQ - Petri Doina.
  • Liceul Teoretic „ Vasile Alecsandri” din Sabaoani – unitate de ȋnvӑṭӑmȃnt cu o activitate ȋndelungatӑ (ȋnfiinṭat ȋn anul 1863) are menirea de a oferi tinerilor cunoștințe și capacități cuprinse în conceptul de cultură generală, precum și competențele care să permită orientarea și inserția activă într-un mediu social a cărui principală caracteristică este accelerarea ritmului schimbărilor.
  • Mulṭumesc doamnei prof. Ioana CIOBANU – directorul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”, localitatea Sabaoani- judetul Neamṭ pentru interesul manifestat fata de programul Lions Quest si pentru sprijinul administrativ, precum si colegilor nostri din Clubul Lions Roman.
  • Finanțarea unui seminar Lions Quest este o combinație de fonduri alocate de către cluburile Lions locale, subvențiile oferite de LCIF - Lions Quest și Districtul Lions 124 Romȃnia.
  • Data: 1 - 3 februarie 2019;
Delimiter
Lista participanților la seminar

TABEL NOMINAL CU PARTICIPANȚII LA CURSUL

LIONS QUEST – APTITUDINI PENTRU ADOLESCENȚĂ

Perioada de desfășurare a cursului : 1 – 3 FEBRUARIE 2019 – SĂBĂOANI

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Unitatea de ȋnvățământ

Localitatea

1.

POPA ELENA BRÎNDUȘA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

2.

ANTOCI GENOVEVA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

3.

POENARU ALEXANDRA-GEORGIANA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

4.

ANGHEL NADEJDA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

5.

CIOBANU NICOLETA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

6.

TOTU ANGELA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

7.

CIOBANU MIHAELA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

8.

ȘIPOTEANU FABIAN

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

9.

GAVRILĂ ANA-CĂTĂLINA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

10.

TUDORICĂ LIA-ADELUȚA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

11.

ASIEI MARIA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

12

CIOBANU IOANA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

13.

AJUDEANU SIMONA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

14.

MUNTEANU GIOVANA MARIA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

15.

BARTIC MARIUS

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

16.

COJAN LILIOARA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

17

ANDRICI SILVIA ULIANA

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani

Săbăoani

18.

BĂRGĂOANU LAURA DANIELA

Școala Gimnazială, Comuna Gherăești

Gherăești

19.

GHERGHEL CRISTINA

Școala Gimnazială, Comuna Gherăești

Gherăești

20.

TIHULCĂ CECILIA ANA

Școala Gimnazială, Comuna Gherăești

Gherăești

21.

AGACHE MONA

Școala Gimnazială, Comuna Gherăești

Gherăești

22.

BEJAN ANA MARIA

Școala Gimnazială, Comuna Gherăești

Gherăești

23.

GHERASIM LUCIAN

Școala Gimnazială, Comuna Gherăești

Gherăești

24.

BANCU LUCREȚIA

Liceul Tehnologic Adjudeni

Adjudeni

25.

COBUZ DANIELA

Liceul Tehnologic Adjudeni

Adjudeni

26.

PAVEL PANSELUȚA

Liceul Tehnologic Adjudeni

Adjudeni

27.

STOIAN MARIA-RAMONA

Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Horia

Horia

28.

VIERU LILIANA

Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Horia

Horia

29.

NOHAI SIMONA-LAURA

Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Horia

Horia

30.

BOB MIHAELA

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman

Roman

31.

SOCEA DANIELA

Școala Gimnazială Poienari

Poienari

32.

DAVID MARILENA-CORINA

Școala Gimnazială Poienari

Poienari

Delimiter
Alte seminarii Lions Quest
Delimiter