Seminar LXXII

Istoric – Seminarul nr.72 – Casa Corpului Didactic – Satu Mare
  • Casa Corpului Didactic Satu Mare - gazda seminarului Lions Quest- Abilitati pentru Adolescenta
  • Cu sprijinul Clubului Lions Satu Mare Somes, seminarul Lions Quest - Abilitati pentru Adolescenta a fost organizat in perioada 11-12 mai a.c. la sediul Casei Corpului Didactic din Satu Mare, Doina Petri - formator LQ.
  • Programul Lions Quest in Romania se deruleaza cu sprijinul financiar al Fundatiei Internationale a Cluburilor Lions si a Districtului Lions 124 Romania.
  • Casa Corpului Diadctic din Satu Mare, prin organizarea in acest an scolar a patru seminarii Lions Quest-Abilitati pentru Adolescenta, promoveaza inovaţia şi reforma în educaţie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.
  • Aceasta institutie cu rol de formare pentru cariera didactica, promovează creativitatea didactica, furnizand servicii de formare continuă de calitate, în beneficiul întregului personal din învăţământul preuniversitar, pe care-l consideră partenerul cel mai interesat si activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale, valorizând potenţialul uman de care dispune învăţământul preuniversitar sătmărean, satisfăcând cât mai deplin nevoile acestuia.
  • Multumim membrilor Clubului Lions Satu Mare - Somes pentru sustinerea financiara a seminariilor! Multumim Paul Petruca - pentru promovarea si sustinerea programului Lions Quest in Romania si in mod special, in judetul Satu Mare!
  • Multumim prof. Viman Ioan Vasile- directorul Casei Corpului Didactic Satu Mare și prof. Sinziana Cristea - directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educativă Satu Mare pentru întregul sprijin acordat promovării programului Lions Quest !
  • Data: 11 -12 mai 2019;
Delimiter
Alte seminarii Lions Quest
Delimiter