Seminar LXXVII

Istoric – Seminarul nr.77 – Abilități pentru Adolescență la Piatra Neamṭ
  • Lions Quest – Abilitӑṭi pentru Adolescenṭӑ la Piatra Neamṭ !
  • Ȋn perioada 7-8 iunie a.c. a avut loc la Colegiul Naṭional „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamṭ, seminarul Lions Quest Abilitӑṭi pentru Adolescenṭӑ. Claudia Rosin formator TOT acreditat LQ a condus seminarul. Au participat 22 de profesori ai Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş" - o şcoalӑ cu renume a judeṭului Neamṭ.
  • Seminarul Lions Quest a fost organizat cu sprijinul Clubului Lions Piatra Neamț și Clubului Lions Iaşi-D.
  • Programul Lions Quest este construit pentru tineri. Tinerii din intreaga lume au nevoie de aptitudini pentru viaṭӑ. Ȋn cadrul acestui seminar Lions Quest - Abilitati pentru Adolescenṭӑ, profesorii care lucreazӑ cu elevii din gimnaziu au ȋnvaṭat metode şi tehnici de lucru privind ȋnvӑṭarea socio-emotionalӑ.
  • Din pacate, astăzi, instruirea explicită socială și emoțională este uneori oferită în programe independente. Multe dintre aceste programe se concentrează pe subiecte individuale din umbrela mai mare a SEL, cum ar fi intimidarea, soluționarea conflictelor, prevenirea violenței, etc. Puține programe oferă soluții continue și cuprinzătoare care abordează toate competențele/abilitӑṭile SEL , iar foarte puṭine programe integreazӑ SEL cu instruirea academică. Programele Lions Quest rӑspund tuturor acestor provocӑri.
  • Cercetarea implementării SEL în școli a scos în evidență o serie de bariere semnificative. Deoarece este încă un domeniu în curs de dezvoltare, mulți directori/inspectori și profesori se străduiesc să înțeleagă pe deplin întreaga gamă de competențe SEL, cu atât mai puțin cum să le promoveze. Lions Quest le ofera metodele, mijloacele, de fapt toate resursele ȋncât SEL sӑ depӑşeascӑ toate barierele semnificative pe care le ȋntâlnim ȋn şcoala româneascӑ.
  • Multumesc colegilor din cele două Cluburi Lions care au organizat seminarul, Cornel Agaleanu, Mihaela Iconariu - LC Piatra Neamț, Tedi Rosca, PDG Mirela Grigorovici, Camelia Margareta Bogdănici -LC Iași D, Florin Irimia- directorul Colegiului Național Calistrat Hogas Piatra Neamț și nu în ultimul rând, în mod deosebit adresez multumiri doamnei prof. Mariana Mîndru pentru initiativa si sprijin!
  • Multumesc Claudia Rosin - formator TOT Lions Quest !
  • Data: 7 - 8 iunie 2019;
Delimiter
Alte seminarii Lions Quest
Delimiter