Tabăra Lions Quest la Mădăraş

Tabăra Lions Quest la Mădăraş
5-7 septembrie 2021
Clubul Lions Miercurea Ciuc în parteneriat cu Ṣcoala Gimnazială Mădăraş derulează în perioada 5-7 septembrie a.c. Tabăra Lions Quest. Activitățile se adresează unui număr de 26 de copii cu vârste între 6 – 10 ani şi sunt coordinate de profesorii care au participat la seminariile Lions Quest.
Tabăra Lions Quest din Mădăraş creează condiţiile propice în care copiii se pot afirma în calitate de responsabili, activi şi toleranţi în cadrul comunităţii. Activităţile din tabără îi încurajează pe copii/tineri să se implice în viata comunităţilor locale, să stabilească relații sănătoase, să işi conştientizeze emotiile şi să vorbească liber despre ele, să recunoască emotiile celor din jurul lor şi să comunice uşor despre ceea ce ii preocupă. De asemenea, urmărim să îî învăţăm pe copiii/tinerii participanţi să ştie să fie asertivi – să ştie să spună NU fără să îi rănească pe ceilalti, să îşi gestioneze în mod corespunzător emoţiile negative.
Programul Lions Quest oferă o abordare completă şi coordonată pentru prevenție, creeând condițiile necesare dezvoltării de abilități, pentru a preveni comportamente riscante şi a încuraja comportamente sociale pozitive.
Activitătile Lions Quest creează conexiuni puternice cu școala, implicând părinții în viața copiilor și ajutând elevii să câştige cunoștințe, abilități și să se implice ȋn luarea unor decizii sănătoase când sunt presați să consume droguri, alcool sau tutun.
Programul Lions Quest se centrează în mod special pe elementele pe care studiile le identifică constant ca fiind foarte importante ȋn prevenirea folosirii drogurilor în adolescență.
Evenimentul face parte dintr-o serie de 4 tabere Lions Quest care au loc în perioada august-septembrie, în România: Fălticeni (Suceava), Ilişua (Bistriţa Năsăud), Băiţa (Hunedoara) și Mădăraş (Harghita) şi s-a desfăşurat după obiectivele, regulile şi principiile programului de învăţare socio-emoţională – Lions Quest, finanţat de Fundaţia Internaţională a Cluburilor Lions.
Mădăraş Lions Quest Camp
5-7 September 2021
Miercurea Ciuc Lions Club in partnership with Mădăraş Secondary School are organizing a Lions Quest Camp between 5 and 7 September. The activities are designed for a group of 26 children aged 6-10 and are coordinated by teachers who took part in Lions Quest workshops.
Mădăraş Lions Quest Camp offer proper conditions for the children to prove themselves as responsible, active and tolerant members of their community. The activities taking place during the camp encourage the young people/ children to get involved in the life of their communities, to acknowledge their emotions and to be able to talk about them, to recognize emotions in others and to easily communicate about their feelings and emotions. We also aim to teach the attending children to be assertive – to be able to say NO without hurting the others’ feelings and to manage their negative emotions in a proper way.
The Lions Quest program offer a complete and coordinated approach to prevention, creating necessary conditions to build skills that help in preventing risky behaviors and reinforce positive social behaviors.
The Lions Quest activities create strong ties with the community by involving the parents in their children’s lives and helping the students to acquire knowledge, skills and to get involved in making responsible and healthy decisions when they are pressured to use drugs, alcohol or tobacco.
The Lions Quest program focuses on the elements constantly identified by studies to be very important in preventing the drug use during adolescence.
The event is part of a 4 Lions Quest Camps which take place between August and September 2021, in Romania: Fălticeni (Suceava), Ilişua (Bistriţa Năsăud), Băiţa (Hunedoara) and Mădăraş (Harghita) and they respect the aims, rules and principles of the Lions Quest socio-emotional learning program financed by the Lions Clubs International Foundation.
Delimiter
Delimiter