Tabere Lions Quest in Romania

Tabere Lions Quest in Romania
Taberele Lions Quest au reprezentat medii eficiente de învățare, participanţii fiind implicaţi afectiv (au prezentat interes şi entuziasm), comportamental (am remarcat o participare activă) și cognitiv (copiii au reflectat asupra unor situaţii reale sau virtuale, au făcut alegeri sănătoase privind comportamentul lor, au identificat oportunități de a contribui la viaţa comunităţii).
În modelul logic agreat împreună cu formatorii Lions Quest, am etichetat aceste abilități drept „rezultate pe termen scurt” ale taberelor, în strânsă corelaţie cu obiectivele programului Lions Quest.
Taberele Lions Quest s-au desfăşurat exclusiv cu contribuţia financiară şi voluntară a cluburilor Lions din Suceava, Bistriţa, Deva şi Miercurea Ciuc, în parteneriat cu unităţile de învăţământ preuniversitar, aceştia asigurând spaţiile şi materialele necesare desfăşurării activităţilor, masa de prânz pentru participanţi, materialele didactice precum şi transportul acestora, dacă a fost cazul cazul.
Vă mulţumim tuturor !
Delimiter
Delimiter
Delimiter