Crucea Roșie Română – 145 de ani de activitate umanitară

Crucea RosieComunicat de presă Deva, 08.10. 2021

Expoziția aniversară

Crucea Roșie Română – 145 de ani de activitate umanitară

 

Filiala de Cruce Roșie Hunedoara, cu sprijinul Districtului Lions 124 România, al Clubului Lions Deva Sarmizegetusa şi al Clubului Leo Deva Sarmizegetusa, organizează în perioada 8 – 15 octombrie a.c., expoziția fotografică aniversară ,,Crucea Roșie – 145 de ani de activitate umanitară”, amplasată pe esplanada din faţa Centrului Cultural ,,Drăgan Muntean” din Deva.

Expoziția aniversară ,,Crucea Roșie – 145 de ani de activitate umanitară” este o rememorare a istoriei Crucii Roșii Române, ce reunește 40 de ilustrate, atent selecționate de istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului Județean de Istorie din Brașov, imagini ce ne poartă pe urmele eroilor curajului și ai solidarității.

Timp de aproape un secol și jumătate, Crucea Roșie Română a adus servicii vitale și alinare oamenilor în momentele cele mai dificile: Primul și Al doilea Război Mondial, în timpul epidemiilor de malarie, holeră, tifos și tuberculoză, în timpul foametei, al inundațiilor, al cutremurelor, al frigului extrem sau al pandemiei COVID19. An de an, fiecare generație de voluntari s-a adaptat nevoilor și provocărilor cărora a trebuit să le facă față țara noastră.

Începând cu anul 1876, când a luat ființă, Crucea Roçie Română çi-a asumat o misiune pe care o continuă cu aceeaçi determinare çi astăzi, aceea de a întinde o mână de ajutor oamenilor cu care soarta n-a fost deloc blândă. Anul acesta s-au împlinit 145 de ani de când voluntarii Crucii Roçii Române nu au contenit să facă toate eforturile posibile pentru a schimba cursul unor vieți năpăstuite. Faptul că expoziția ,,Crucea Roșie – 145 de ani de activitate umanitară” va rămâne timp de două săptămâni la Deva, este o onoare çi o mare bucurie pentru filiala noastră, pe care dorim să o impărtăçim cu toți cetățenii din acest oraç”, a declarat Mihai Bulgaru, directorul filialei de Cruce Roșie Hunedoara.

CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ – Filiala Hunedoara prin subfilialele Crucii Roșii Române Deva și Petroșani va desfășura în zilele de sâmbătă 14.10 și duminică 15.10.2021 mai multe  activitați  (dintre  care  amintim  luarea  de  glicemie,  tensiune,  împărțire  de  pliante  și flyere pentru și către cetățenii care vor viziona expoziția etc.).

Activitățile noastre se vor desfășura în proximitatea expoziției, între orele 12.00 și 16.00.

Până la sfârșitul anului 2021, expoziția aniversară itinerantă ,,Crucea Roșie – 145 de ani de activitate umanitară” va putea fi vizionată în Arad, Sibiu, Timişoara, Alba Iulia, şi Reşiţa, cu sprijinul Crucii Roșii Române şi al Districtului Lions 124 România.

,,Când  avem  ocazia  să  servim  împreună  comunitatea  cu  alte  organizaţii umanitare, trăim un sentiment incredibil, de responsabilitate şi bucurie. A fi un Leu înseamnă a conduce   prin   exemplu,   a   construi   relații   și   a   împărtăşi   bunătate.   Leii   servesc împreună, astfel încât să poată avea un impact durabil și să schimbe mai multe vieți.  Pentru  membrii  Lions  din  districtul  nostru,  este  o  onoare  ca  în  acest  an aniversar şi în continuare, să servim alături de voluntarii Crucii Roşii Române, să dăm speranță  semenilor  noştri  aflaţi  în  dificultate,  astfel  încât  nimeni  să  nu  fie  singur  în perioadele dificile.

Fie ca în această călătorie pe care o parcurgem îmreună, să ne însoţească spiritul civic, empatia, bunătatea, încrederea și speranţa. Suntem peste tot acolo unde este nevoie de noi – acesta este angajamentul nostru comun, Lions şi voluntari ai Crucii Roşii Române, faţă  de  oameni  şi  angajamentul  nostru  faţă  de  umanitate.   La  mulți  ani,  Crucea  Roșie Română! ” a declarat Marin Florin ILIEṢ- viceguvernator 2 al Districtului Lions 124 România.

 

Despre Crucea Roșie Română

 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, înființată în 1876, este o organizație umanitară membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, serviciile fiind acordate voluntar, imparțial și neutru. Organizația contribuie, prin programele desfășurate, la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă,  apartenență  socială  sau  politică.  Crucea  Roșie  Română  este  prezentă  la  nivel național, cu reprezentanțe la fiecare nivel teritorial, cu 47 de filiale, 641 de subfiliale și 463 comisii. 6000 de voluntari se implică activ în activitățile Crucii Roșii Române.

Umanitate, Imparțialitate, Neutralitate, Independență, Voluntariat, Unitate și Universalitate

– sunt principiile fundamentale pe care Crucea Roșie Română se bazează în acțiunile sale.

Semnatarii  actului  de  înființare  a  Crucii  Roșii  Române  la  4  iulie  1876  au  fost  Prințul Dimitrie Ghica, Nicolae Cretzulescu, George Gr. Cantacuzino, Gr. G. Cantacuzino, C.A. Rosetti, Ion Ghica, Dimitrie Sturza si Carol Davila. Nume sonore ale istoriei și culturii române – Regina Maria, Regina Elena, Regina Ana, George Enescu, Grigoraș Dinicu, Cella Delavrancea – au contribuit cu spiritul lor umanitar la alinarea suferințelor celor mai vulnerabile persoane.

 

Despre Cluburile Lions

 

Lions Clubs International (LCI) este o organizație non-politică seculară, care a luat naștere pe 7 iunie 1917, în Statele Unite ale Americii, la inițiativa omului de afaceri Melvin Jones. Lions Clubs International este cea mai mare organizație de servicii prin voluntariat din lume. Această organizație este reprezentată în peste 200 de țări având 842 districte cu peste 45.000 de cluburi și peste 1.300.000 de membri. În România Districtul 124 este format din 66 de cluburi în care activează peste 1.500 de membri.

LIONS provine de la inițialele cuvintelor “Liberty, Intelligence, Our Nations Safety”. Sigla acestei organizații are ca element figurativ doi lei, unul ce privește cu mândrie spre activitatea din trecut, iar altul ce privește cu încredere activitatea viitoare a membrilor asociației.

Misiunea  Cluburilor  Lions  este  crearea  și  menținerea  unui  spirit  de  comuniune  între  toți oamenii în privința ajutorului umanitar prin intermediul voluntariatului, prin implicarea în comunitate și prin cooperare la toate nivelele, atât naționale, cât și internaționale.În cadrul acestei asociatii se regăsesc oameni de diferite profesii, bărbați și femei uniți în prietenie și  animați de dorința de a ajuta.

Lionismul militează pentru crearea și menținerea spiritului de înțelegere între toți oamenii, indiferent de rasă, naționalitate, religie, implicându-se prin voluntariat în comunitate, încurajând membrii în a-și servi comunitatea în mod dezinteresat, fără recompense materiale personale, prin cooperare la toate nivelele, atât naționale cât și internaționale. Totodată, prin intermediul acestei asociații se urmărește promovarea și dezvoltarea relațiilor interumane, unirea membrilor prin legături de prietenie, de bună camaraderie, pentru a putea răspunde devizei „We serve (Noi servim)”, fiecare membru Lions fiind devotat cauzei acestei mișcări, punând totdeauna, mai presus de trăirile și orgoliile personale, interesul și dezvoltarea comunității.

 

Persoane de contact:

Mihai   BULGARU – Director   Crucea   Roșie    Română – Filiala   Hunedoara,   email: hunedoara@crucearosie.ro

Marin Florin ILIEṢ – Viceguvernator 2 al Districtului Lions 124 România,  email: florin_ilies@smart.com.ro

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România

str. Biserica Amzei nr. 29,

sector 1, 010393 Bucureşti

tel: 317 0559, 317 6006

fax: 312 8452

web: www.crucearosie.ro


Comunicat – Expozitie itineranta Deva – FORMAT PDF

#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}