Ce este Lions Quest?

  • Este un program integrat, pentru deprinderea unor abilități sociale necesare în viață, patronat de Lions Clubs International Foundation (LCIF) și implementat prin intermediul și sub coordonarea Cluburilor LIONS;
  • Se adresează profesorilor și elevilor, de la grădiniță la clasa a 12-a;
  • Curricullum pentru orele de dirigenție;
  • Conectează și implică școala, părinții și comunitatea;
  • Poate fi cu ușurință adaptat specificului cultural al fiecărei țări;
Ce este Lions Quest?
Educația socială și emoțională
Educația socială și emoțională

Mai multe despre educația socială și emoțională 

Programele Lions Quest sunt concepute astfel încât să se bazeze pe o abordare educațională cunoscută sub denumirea Învățare Socială și Emoțională – Social and Emotional Learning (SEL). Învățare Socială și Emoțională este un proces prin intermediul căruia copiii și adulții își însușesc și aplică cunoștințe, atitudini și deprinderi necesare înțelegerii și managementului emoțiilor, își stabilesc obiective, își dezvoltă empatia față de alții, formeaza relații constructive și iau decizii responsabile.
The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) este o organizație de prestigiu în dezvoltarea SEL pentru toți elevii. Pentru mai multe informații despre SEL puteți vizita CASEL sau alte site-uri relevante:

Învățarea socială și emoțională: prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun

Programul Lions Quest oferă o abordare completă şi coordonată pentru prevenție, creeând condițiile necesare dezvoltării de abilități, pentru a preveni comportamente riscante şi a încuraja comportamente sociale pozitive.
Lions Quest oferă factori de protecție prin creearea unei conexiuni puternice cu școala, implicând părinții în viața copiilor și ajutând elevii să câştige cunoștințe, abilități și să se implice ȋn luarea unor decizii sănătoase când sunt presați să consume droguri, alcool sau tutun. Programul Lions Quest se centrează în mod special pe elementele pe care studiile le identifică constant ca fiind foarte importante ȋn prevenirea folosirii drogurilor în adolescență. Aceste elemente sunt:

  • Credințe normative și implicare personală: să recunoască faptul că utilizarea tutunului, alcoolului şi drogurilor nu este comună în rândul tinerilor și să facă un scop personal din abținerea de la consumul acestor substanțe;
  • Influențe sociale: să recunoscă presiunile externe și interne pentru folosirea acestor substanțe nocive și să dispună de o rețea de susținere ȋmpotriva folosirii drogurilor printre prieteni;
  • Abilități de rezistență și alte competențe emoționale și sociale: să aibă capacitatea de auto-management și asertivitate pentru a creea abilități de a rezista la presiune și a refuza consumul de droguri;
  • Cunoaşterea efectelor drogurilor: să aibă informații corecte, potrivite vârstei, despre impactul asupra sănătății pe termen scurt și lung al utilizării de droguri, impact care poate afecta dezvoltarea personală și socială;
  • Formarea de conexiuni pro-sociale cu tipologii potrivite de adulții şi adolescenții: să aibă activități și modele pozitive, familie și membri ai comunității care să desfăşoare activități constructive și să impună concepte și abilități cheie pentru prevenție.
Delimiter