Abilități pentru Adolescență
Delimiter
Ordin MEN - Programa opțională Abilități pentru adolescență OMEN 4365
ORDIN privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opțională Abilități pentru adolescență clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a
Delimiter
Anexa Programa Abilitati pentru adolecenţă
Programa școlară pentru disciplina opţională ABILITĂȚI PENTRU ADOLESCENȚĂ clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a
Delimiter
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 0639 din 1 August 2019
Ordin privind aprobarea programei școlare pentru disciplina opționalaă Abilități pentru adolescență, clasele a VI-a, a VII-a și a a VIII-a
Delimiter
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - Abilități pentru Adolescență clasa VI
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Delimiter
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - Abilități pentru Adolescență clasa VII
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Delimiter
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - Abilități pentru Adolescență clasa VIII
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Delimiter